อยากเริ่มต้นธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการ มารู้จักประเภทของเงินทุน และแหล่งเงินทุนก่อนดีกว่า

ต้องการกู้เงิน

เรามาเริ่มต้นด้วยการรู้จัก “เงินทุน” กันก่อนดีกว่าเงินทุนคือเงินตราที่องค์การธุรกิจจัดหามา เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาการลงทุนอย่างคุ้มค่า

ความสำคัญของมันนั้นอยู่ที่ มันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆไม่ว่าคุณจะดำเนินการธุรกิจหรือกิจการใดๆ ไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้น และระหว่างกำดำเนินธรุกิจก็ตาม ซึ่งทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและธุรกิจนั้นสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว  หากสรุปออกมาเป็นประเด็นแล้ว ประโยชน์ของเงินทุนหลักๆ ก็ได้แก่

เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น

เพื่อสำรองยามฉุกเฉิน

เพื่อเป็นการสะสมมูลค่า

และเงินทุนยังแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ อย่างแรกเลย คือเงินทุนคงที่ และอย่างที่สองคือเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนคงที่ก็คือ เงินที่เรานำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอายุมากกว่า1ปี ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ทีมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อที่ดิน สร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักร ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น

ส่วนเงินทุนหมุนเวียนนั้นหมายถึง เงินที่ทำมาหมุนเวียนใช้ในกิจการ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อวัตถุดิบ ซื้อสินค้า จ่ายค่าแรงงาน จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายค่าขนส่ง จ่ายค่าโฆษณา จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ในการเริ่มต้นกิจการใดๆนั้น จริงอยู่ว่าเงินทุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการเริ่มต้นวางแผนธุรกิจอย่างรัดกุม ซึ่งการวางแผนถือเป็นสิ่งทรงคุณค่ามากในการทำธุรกิจ คืออิสระทางความคิดที่ผู้ประกอบการมีติดตัว ดังนั้นเมื่อมีโอกาสจงวาดฝันและวางแผนธุรกิจให้ดีที่สุด อย่าไปกังวลว่าจินตนาการของเราจะเกินตัวหรือไกลเกินเอื้อม เพราะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็ต่างล้วนมาจากแผนธุรกิจซึ่งสร้างมาจากความฝันและจินตนาการด้วยกันทั้งนั้น

ดังนั้นการเดินตามความฝันด้วยแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนสมควรต้องทำในยามที่แข่งขันกันสูงอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ จากนั้นแล้วก็ต้องวางแผนการหาเงินทุน และมองหาแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ เมื่อพร้อมพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นใจ